En av landsdelens mest spennende jobber er ikke lenger ledig

Paal Stavrum er ansatt som daglig leder i Inderøy Utvikling SA, og starter 1. juni 2019.

Paal vil få kontorsted i Spiren på Straumen.

Om Inderøy kommune

Inderøy kommune er lokalisert midt i Trøndelag og har 6800 innbyggere.

Kommunen har et sammensatt næringsliv med tyngden av næringsaktivitet innenfor bygg og anlegg, landbruks- og kulturbasert næring og reiseliv. 20 aktører innenfor landbruks- og kulturbasert næring og reiseliv inngår i andelslaget Den Gyldne Omvei; Inderøys sannsynligvis mest kjente merkevare.

Inderøys næringsliv har ambisjoner om vekst – både i eksisterende virksomheter og gjennom nye etableringer. Visjonen er enkel – et enda mer næringsrikt Inderøy!

Inderøy Utvikling SA

For å bidra til dette har 56 Inderøybedrifter stiftet samvirkeforetaket Inderøy Utvikling. Inderøy Utvikling SA har som hovedformål å understøtte initiativer og tiltak som kan bidra til næringsutvikling.

Det er utarbeidet en forretningsplan for selskapet. Finansieringsgrunnlaget vil være medlemskontingenter, kommunalt driftstilskudd og inntekter fra salg av tjenester.

Daglig leders hovedoppgave vil være – sammen med et aktivt styre – å bygge opp en synlig og merkbar organisasjon som skal bidra til å styrke næring og næringsmuligheter i Inderøy.

Innlegget er skrevet av , publisert 03. januar 2019