Inderøy Utvikling – vedtekter

Her er vedtektene slik de ble endelig i møtet 6. desember 2018: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Inderøy Utvikling SA. 2. Forretningssted Forretningskontoret er i Inderøy kommune. 3. Formål Inderøy Utvikling SA har næringsutvikling som primært formål og skal, i egen regi og i samarbeid med andre aktører, bidra til…

Read More

DU må bekrefte – med en gang

Inderøy Utvikling blir stiftet. Men vi må ha med nok andelseiere til at Inderøy Kommune førstkommende mandag (10. desember) vedtar sin del av støtten. Vi må ha beskjed fra deg FØR det. Inderøy Utvikling har gitt signaler om ca. 500 000 i medlemsfinansiering, og vi mangler fortsatt noe for å komme dit. DERFOR ER DET…

Read More

Inderøy Utvikling blir stiftet

Du må bekrefte at du bli med – send melding til tormod@iutv.no nå innen utgangen av torsdag 13. desember. Litt over 55 personer og 52 foretak var tilstede ved starten av stiftingen av Inderøy Utvikling, 6. desember. Det ble vedtatt å stifte selskapet, at det skal hete Inderøy Utvikling og at det blir et samvirkeforetak.…

Read More

Ikke vent!

  I dag stiftes Inderøy Utvikling. Forhåpentligvis.   At Inderøy Utvikling skal stiftes i kveld avhenger av at nok bedrifter er med. Med «nok» mener vi en stor andel av Inderøys næringsliv. Hvis din bedrift vurderer det dithen at dere skal vente og se hvordan dette blir, så er det nettopp det som kan føre…

Read More

Innkalling til stiftelsesmøte

Nå er tiden kommet! HUSK stiftelsesmøtet 6. desember kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell! Inderøy Næringsforening sitt styre har laget forslag til vedtekter og forretningsplan (under). Dette er utarbeidet sammen med interimsstyret for Inderøy Utvikling. Dette har vi jobbet mye med de siste månedene deriblant gjennom mer enn 60 bedriftsbesøk og samtaler med ledere og innehavere.…

Read More

Styrene har hatt siste møte før stiftelsesmøtet

  Interrimsstyret i Inderøy Utvikling og styret i Inderøy Næringsforening hadde torsdag 22. november siste møte før stiftelsesmøtet 6. desember. Nå er forretningsplan og forslag til vedtekter vedtatt. I løpet av veldig kort tid skal forslagene renskrives og sendes ut til næringslivet i Inderøy. HVIS du driver næringsaktivitet i Inderøy og ikke får e-poster fra…

Read More

Stiftelsesmøtet 6. desember – NÅ gjelder det!

Inderøy Utvikling driver for tiden bedriftsbesøk hos deler av Inderøys næringsliv for å finne ut enda mer om hvordan vi skal være nyttig for bedriftene og hva som skal til for at alle foretak i kommunen skal melde seg inn. Vi skulle gjerne besøkt alle de 428 registrerte og aktive foretakene, men det rekker vi…

Read More

Styrene jobber på – stiftelsesmøte 6. desember

I kveld, tirsdag 6. november, var det nytt styremøte mellom interrimsstyret for Inderøy Utvikling og styret i Inderøy Næringsforening. Vedtekter og forretningsplan gås gjennom og innspillene fra stormøtet 3.0 blir tatt med i vurderingene for hvordan vi nå skal sy sammen det nye utviklingsselskapet for Inderøy. Det er også satt dato for stiftelsesmøtet: Torsdag 6.…

Read More