For presse

Inderøy Utvikling jobber for mer næring i Inderøy. Eksisterende bedrifter kan bli bedre, nye bedrifter kan stimuleres til realisering og bedrifter på flyttefot kan etablere seg her. For å lykkes med dette må Inderøy være enda mer næringsvennlig, bedriftene må være kompetente og Inderøy må forbli et godt sted å bo. Inderøy Utvikling skal bidra til alt dette på en slik måte at medlemmer og støttespillere opplever at innsatsen betaler seg og, ikke minst, slik at Inderøy går en enda lysere fremtid i møte.

For mer informasjon, kontakt:

Inderøy Utvikling
ved daglig leder Paal Stavrum (fra 1. juni 2019)
ps@teksthuset.no (Ny adresse kommer)