Om oss

Inderøy Utvikling kom opp som idé første gang rundt 2010. Da i et møte i regi av Inderøy Næringsforening.

Flere av Inderøys bedrifter er medlem i diverse nettverk landet over, som for eksempel fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fellesemarkedsføring, innkjøpslag og mer. Også innenfor Inderøys næringsliv er det noen sammenslutninger som for eksempel Den Gyldne Omvei og InderøyMat.

Det som dog mangler, er en samkjøring mellom alt næringsliv i Inderøy. Altså den funksjonen som utviklingsselskap, næringsforeninger, næringsforum og lignende har flere steder rundt om i landet.

Det er grunn til å tro at det hvert år «sløses» mye ressurser på dobbeltarbeid, parallellkommunikasjon og ensporet tankesett innenfor Inderøys næringsliv.

Derfor ønsker vi et Inderøy Utvikling som skal:

  • være et nyttig verktøy for Inderøys næringsliv,
  • hjelpe til med vekst og nyetablering til alles beste i Inderøy, og
  • jobbe aktivt for at Inderøy blir langt mer kjent som besøks- og etablererkommune.

I 2017 bevilget Inderøy kommune, Innovasjon Norge, Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei penger til en prosjektstilling i Den Gyldne Omvei SA. Stillingen skulle i all hovedsak jobbe med Den Gyldne Omvei-intern utvikling, men det var også et ekstra krav som kom med støtten fra Inderøy kommune og Inderøy Næringsforening: Jobb med utvikling og samsnakk mellom alt næringsliv i Inderøy, også!

Utover høsten 2017 ble det klart at flere av næringslivsområdene i Inderøy hadde stor nytte av å samkjøre produksjon, søknadsekspertise, FOU-prosjekter mm. Tanken om et Inderøy Utvikling med heltidsansatte ble derfor igjen stablet på bena.

I april 2018 ble det satt ned et interrimsstyre for Inderøy Utvikling. Stifteren var Inderøy Næringsforening. Interrimsstyret ansatte i mai en prosjektleder med oppstart 1. august. Prosjektlederen er finansiert gjennom støtte som Inderøy kommune gir Inderøy Næringsforening, og prosjektperioden er frem til 1.1.2019. Da skal grunnlaget for et vellykket utviklingsselskap være lagt. Det er avhengig av entusiasme, medlemmer fra Inderøys næringsliv og ekstern finansiering.

Målet er et Inderøy Utvikling med god medlemsandel blant Inderøys bedrifter, nok finansiering til å holde to årsverk og to ansatte som vil «betale seg» og være pådrivere for et ENDA bedre og ENDA MER næringsrikt Inderøy!